Voor Open Geest
en
Faculteit

Bedankt voor jullie stemmen en voor onze 7 zetels.

Letteren Vooruit streeft naar een duurzame vooruitgang van de Letterenfaculteit. Bekijk hoe wij voor élke student opkomen.

In het kort

Onze prestaties

De ruimte

om óók in de weekenden van de tentamenweken te studeren in de studiezalen van het Harmoniegebouw.

Transparantie

van communicatie binnen de faculteit te verbeteren.

De strengere controle

op studievoorschotmiddelen door een transparantere evaluatie in de Faculteitsraad.

Onze doelen

Kwaliteit

van het onderwijs monitoren en de terugkeer naar fysiek onderwijs in goede banen te leiden.

Welzijn

van studenten verzekeren door de relevantie ervan te benadrukken op de agenda van het Faculteitsbestuur.

Medezeggenschap

versterken door transparante communicatie tussen studenten en de Faculteit te stimuleren.

Letteren Vooruit

Kandidaten

optimized-1_oliver

#1 Oliver ten Broeke

English Language & Culture

optimized-2_nina

#2 Nina Valentini

International Relations & International Organization

optimized-3_sjoerd

#3 Sjoerd de Jong

European Languages & Cultures

optimized-4_alina

#4 Alina Staniloiu

European Languages & Cultures

optimized-5_wes

#5 Wes Woestenborghs

International Relations & International Organization

optimized-6_jean-paul

#6 Jean-Paul Janssen

European Languages & Cultures

Welzijn

In de afgelopen jaren heeft Letteren Vooruit zich ingezet voor meer aandacht voor het welzijn van studenten. In een jaar waarin de Covid-19 pandemie tot isolatie, eenzaamheid en moeilijke veranderingen heeft geleid, is het belangrijker dan ooit dat studenten laagdrempelig toegang krijgen tot de hulpbronnen die hun mentale gezondheid verbeteren. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

De faculteit moet niet alleen aan symptoombestrijding doen, maar ook de oorzaken van stress bij studenten aanpakken. Op deze manier wordt voorkomen dat het welzijn van studenten tijdens hun academische loopbaan onder druk komt te staan

Onderwijs en Onderzoek

Tijdens de transitie van het online onderwijs naar ‘blended learning’ en fysiek onderwijs, is het belangrijk dat de hoge kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Een soepele transitie moet de belangen van de studenten centraal stellen. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Wij streven naar beter contact tussen studenten en medewerkers en een goede balans tussen innovatie, vooruitgang en het welzijn van studenten.

Eenheid en Samenwerking

De studenten aan de Faculteit der Letteren vormen een diverse gemeenschap van verschillende culturele en educatieve achtergronden. De Faculteit der Letteren moet een plek zijn waar ieder student telt en zich gehoord voelt. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit naar extra mogelijkheden voor studenten en docenten om hun Engels te kunnen verbeteren.

Faciliteiten en ICT

Omdat het onderwijs in het volgende academische jaar zowel online als ook fysiek gaat plaatsvinden, moet de faculteit zowel haar digitale als ook haar fysieke faciliteiten verbeteren. De pandemie heeft de vraag naar toegang tot digitale colleges en transparante en informerende communicatie tussen studenten en docenten verhoogd. Letteren Vooruit wil zich concentreren op het verbeteren van de faciliteiten op de faculteit om een inclusievere omgeving te creëren. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit erkent de dringende behoefte van studenten om terug te keren naar een fysieke leeromgeving en streeft ernaar om de terugkeer naar het fysieke onderwijs soepel te laten verlopen.

Financiële Toekomst

De huidige financiële situatie van de Faculteit der Letteren is niet duurzaam. Vooral door de beslissingen genomen naar aanleiding van de Van Rijn commissie plus de Covid-19 pandemie is de huidige begroting niet haalbaar. Letteren Vooruit zal van het faculteitsbestuur duidelijke en specifieke informatie over de begroting en de financiële toekomst van de faculteit vragen en verder met andere Faculteiten der Letteren in Nederland samenwerken om ervoor te zorgen dat bezuinigen geen negatieve invloed op studenten hebben. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit wil van het faculteitsbestuur een duidelijk antwoord krijgen over de financiële vooruitzichten van de faculteit in de komende jaren en de haalbaarheid van het doorvoeren van belangrijke investeringen.

Internationalisering

Internationale studenten worden steeds meer betrokken bij het beleid van de universiteit, vandaar dat Letteren Vooruit de waarde van tweetaligheid in de raad benadrukt. Daarom zullen we ervoor zorgen dat de agenda en de notities van de faculteitsraad, net zoals de rest van het materiaal, zowel in het Engels als in het Nederlands worden gepubliceerd, zodat ze toegankelijk zijn voor elke student, die geïnteresseerd is in de vergaderingen van de faculteitsraad. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

In het komende jaar zal Letteren Vooruit werken aan een aanpassing van de taal van de bijeenkomsten van de Faculteitsraad

Organizatie

De Faculteit der Letteren beschikt over meerdere medezeggenschapsorganen. Echter is het vaak voor studenten onduidelijk waar zij met welke soort vragen naartoe kunnen of waar ze hun ideeën kunnen inbrengen. Letteren Vooruit wil ervoor zorgen dat de organisatiestructuur en de mogelijkheden voor studentenparticipatie helder met de studenten worden gecommuniceerd. Bovendien willen we meer aandacht besteden aan de belangen van master- en PhD-studenten. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit staat voor een representatieve, communicatieve en transparante Faculteitsraad naar de studenten toe.

Stem op de grootste en meest progressieve partij van Letteren.