Stem voor vooruitgang
Stem Letteren Vooruit

Letteren Vooruit streeft naar vooruitgang van de Letterenfaculteit. Bekijk hoe wij voor élke student opkomen.

inhetkort

In het kort

Hier zijn we trots op

We maken niet alleen problemen die spelen kenbaar, maar werken vooral probleemoplossend en actief samen. Zo hebben we het afgelopen jaar al belangrijke verbeteringen door kunnen voeren.

Transparantie

Transparantie verzekerd door middel van de nieuwsbrief en een wekelijks inloopmoment met het faculteitsbestuur.

Medezeggenschap

Medezeggenschap op clusterniveau mogelijk gemaakt om zo het toezicht op clusters te vergroten.

Tweetalig

De toegankelijkheid van de medezeggenschap verruimd door het creëren van een meer tweetalige faculteitsraad.

Hier staan we voor

We zijn er nog niet. Komend jaar zullen we ons blijven inzetten voor nog meer vooruitgang.

Internationalisering

Een doordacht beleid op internationalisering. Slechts op de plekken waar het kan of mogelijk is.

Samenwerken

Vergroten van transparantie en het opstellen van beleid samen met student en staff.

Onderwijs

Verlichting van de werkdruk van docenten voor een betere onderwijskwaliteit.

Welzijn

Focus op het welzijn van studenten en meer ondersteunende faciliteiten.

Kandidaten

#1 Sigrid Dijkstra

IBIO

#2 Jelke Take

Archeologie

#3 Lize de Kruijf

IBIO

#4 Desiree Gerritsen

Taalwetenschap

#5 Thomas Hoekstra

Geschiedenis

#6 Anne-Wil Bakker

IBIO

#7 Jeroen van Pelt

Kunstgeschiedenis

#8 Alexander Soete

Media Studies

#9 Bart Oosterhuis

IBIO

onderwijsenonderzoek

Onderwijs en Onderzoek

Het onderwijs en onderzoek binnen de Faculteit der Letteren moet zich constant blijven ontwikkelen. Hierbij is het van groot belang dat de mening van de student voldoende gehoord wordt, een goede communicatie tussen faculteit en docent speelt daarbij een belangrijke rol. Letteren Vooruit streeft voor kwalitatief onderwijs, maar ook voor meer mogelijkheden voor studenten buiten het vaste curriculum. Met meerdere maatregelen willen wij een optimaal leermilieu creëren voor de student, waarbinnen zij het meeste uit hun studie kunnen halen, maar waarbinnen het welzijn van de student ook centraal staat.

Onderwijs en dienstverlening moeten gericht zijn op de wensen en vrijheden van de student.

faciliteitenenict

Faciliteiten en ICT

We pleiten voor meer ruimtes waar studenten rustig kunnen studeren, samenwerken en vergaderen. Daarnaast zien we graag langere openingstijden voor de kantine en C-bar in het harmoniecomplex. ICT is het belangrijkste studiemiddel van de student, daarom vindt Letteren Vooruit het belangrijk dat er overal toegang is tot snel internet, stopcontacten, kopieerapparaten en Linux computers. Duurzaamheid is ook ontzettend belangrijk. Daarom wil Letteren Vooruit dat er bij de verbouwingen van het Harmoniegebouw in 2020 goed wordt gekeken naar waar we de duurzaamheid binnen het gebouw kunnen vergroten.

Letteren Vooruit vindt het belangrijk dat er speciale ruimtes komen om in samen te werken.

innovatieinhetonderwijs

Innovatie in het Onderwijs

Het is van belang dat de faculteit meebeweegt met trends die verbetering in het onderwijs aanbrengen. Letteren Vooruit gelooft dat het correct implementeren van concepten zoals ipped classroom en international classroom het onderwijs bevordert.

Letteren Vooruit is voor het vergroten van het aanbod van Massive Open Online Courses.

financieelbeleid

Financieel Beleid

Het is slecht gesteld met de financiële situatie van de faculteit, daarom pleit Letteren Vooruit voor meer openheid van zaken richting de student. De huidige bezuinigingsplannen hebben een grote invloed op de organisatie binnen de faculteit. Wij zien in dat de geplande reorganisatie nodig is, maar het is van belang dat de kwaliteit van het onderwijs er niet onder lijdt.

Komend raadsjaar zullen we er alles aan doen om de openheid wat betreft financiën te verdedigen en in stand te houden.

internationalisering

Internationalisering

In het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over de internationalisering binnen de Faculteit. Letteren Vooruit ziet veel voordelen in internationalisering, maar vindt ook dat het vaak te snel wordt geïmplementeerd, zonder dat er goed wordt nagedacht over de gevolgen. Binnen een tweetalige faculteit moeten we zorgen voor goed onderwijs voor zowel de Nederlandse als de internationale student. Dit betekent onder andere een betere beheersing van het Engels door docenten, meer hulp voor de studenten en meer tweetaligheid binnen medezeggenschapsraden.

Letteren Vooruit streeft naar een faculteit waar de internationale student zich net zo veel thuis voelt als de Nederlandse.

clustering

Clustering

Per volgend jaar heeft de faculteit een nieuwe organisatiestructuur. Op het moment heeft elke opleiding een eigen afdelingsbestuur dat over de opleiding gaat. Deze afdelingsbesturen verdwijnen en in de plaats komen vijf clusterbesturen. Er zitten veel haken en ogen aan deze clustering die gepaard gaat met veel onduidelijkheden voor student en docent. Letteren Vooruit zal de reorganisatie kritisch tegen het licht blijven houden en erop toezien dat het geen negatieve gevolgen heeft voor alle studies binnen onze faculteit.

Het vormen van clusterbesturen mag geen negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze opleidingen.

logo_white-01

Stem Letteren Vooruit!

Stem op de grootste en meest progressieve partij van Letteren.