Vechtend
voor
vooruit
gang

Letteren Vooruit streeft naar een duurzame vooruitgang van de Letterenfaculteit. Bekijk hoe wij voor élke student opkomen.

In het kort

Onze prestaties

De ruimte

om óók in de weekenden van de tentamenweken te studeren in de studiezalen van het Harmoniegebouw.

De verbetering

van studentenbegeleiding door de beschikbaarheid van studieadviseurs te vergroten.

De strengere controle

op studievoorschotmiddelen door een transparantere evaluatie in de Faculteitsraad.

Onze doelen

Kwaliteit

van het onderwijs behouden en versterken is belangrijk in een snel digitaliserende studieomgeving.

Welzijn

van studenten verzekeren door de relevantie ervan te benadrukken op de agenda van het Faculteitsbestuur.

Medezeggenschap

versterken door transparante communicatie tussen studenten en de Faculteit te stimuleren.

group-min

Kandidaten

optimized-1_oliver

#1 Oliver ten Broeke

English Language & Culture

optimized-2_nina

#2 Nina Valentini

International Relations & International Organization

optimized-3_sjoerd

#3 Sjoerd de Jong

European Languages & Cultures

optimized-4_alina

#4 Alina Staniloiu

European Languages & Cultures

optimized-5_wes

#5 Wes Woestenborghs

International Relations & International Organization

optimized-6_jean-paul

#6 Jean-Paul Janssen

European Languages & Cultures

Onderwijs en Onderzoek

Het belangrijkste onderdeel van het studeren is de kwaliteit van het onderwijs. Op deze manier krijgt jouw diploma waarde. Letteren Vooruit streeft naar kwalitatief en innovatief onderwijs voor elke student. Om dat te bewerkstelligen willen we een flexibelere aanwezigheidsplicht bij werkcolleges. Daarnaast willen wij meer aandacht voor de uitkomsten van de vakevaluaties om zo de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit streeft naar kwalitatief en innovatief onderwijs voor élke student.

Faciliteiten en ICT

Met het vooruitzicht dat het Harmoniegebouw de komende jaren wordt gerenoveerd, streeft Letteren Vooruit naar een energieneutraal Faculteitsgebouw waar het welzijn voor studenten wordt geoptimaliseerd. Met dit speerpunt in het achterhoofd zal Letteren Vooruit pleiten voor verbeteringen op het gebied van voorzieningen binnen collegezalen, prikkelarme ruimtes en samenwerkings- en overlegruimtes om zo een inclusieve Faculteit te realiseren. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit heeft een energieneutraal Faculteitsgebouw voor ogen, waar de optimale studieomgeving voor studenten wordt gerealiseerd.

Innovatie in het Onderwijs

De digitalisering van ons onderwijs speelt een cruciale rol in onze schoolcarrières en, als gevolg, hebben onze online leerfaciliteiten behoefte aan continue assistentie en aandacht. Letteren Vooruit streeft ernaar de Faculteit te steunen in het leveren van deze bijstand, al samenwerkend met Facultaire commissies waar gepast, ziende dat we de onontbeerlijke functie van digitalisering, zowel in als buiten het klaslokaal, herkennen. Insgelijks omarmen wij de vele voordelen die het aanwenden van digitale platformen met zich meebrengt. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit staat achter de toenemende innovatie en studentvriendelijke implementatie van digitalisering binnen onze Faculteit.

Financiële Toekomst

De huidige financiële situatie van de Faculteit der Letteren is prima en Letteren Vooruit heeft in de afgelopen jaren werk gemaakt van het verbeteren van deze situatie. Maar, de toekomst van de Faculteit blijft onzeker. Volgend jaar zal Letteren Vooruit duidelijkheid van het Faculteitsbestuur vragen over actuele en belangrijke problemen op financieel niveau (Commissie Van Rijn, de COVID-19 crisis). Daarnaast gaan we actief bezig met het inventariseren van de meningen van studenten over de financiële situatie binnen de Faculteit. Ons laatste punt is dat wij onze samenwerking met andere organisaties gaan verbeteren om samen te werken aan de verbetering van de onzekere toekomst van onze Faculteit. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

“Letteren Vooruit zal het Faculteitsbestuur om duidelijke en effectieve oplossingen vragen voor actuele problemen omtrent de financiën.

Internationalisering

Internationalisering kan leiden tot nieuwe inzichten en perspectieven, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Desondanks is de internationalisering afgelopen jaren zo snel doorgevoerd dat grote problemen zijn ontstaan: overvolle collegezalen, studenten in tentenkampen en soms ook een lagere kwaliteit van onderwijs. Internationalisering moet met aandacht worden doorgevoerd zodat zowel de Nederlandse als de internationale studenten van een hoge kwaliteit van onderwijs kunnen genieten. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit vindt dat internationalisering met aandacht moet worden doorgevoerd om zo tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen.

Welzijn

Hoewel er toenemende aandacht is voor de werkdruk en het welzijn van de Faculteitsmedewerkers, wordt stress onder studenten en hun welzijn vaak nog vergeten. De doelen die we willen bereiken volgend jaar in de Faculteitsraad, zijn onder andere informatie omtrent mentale gezondheid, studentenpsychologen, studentendecanen en de organisatie van trainingen voor studenten hoe ze het best met stress om kunnen gaan. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit ziet de mentale gezondheid van studenten als cruciaal en pleit in de Faculteitsraad voor meer aandacht hiervoor.

Inspraak

Wij geloven dat de Faculteit moet luisteren naar de meningen van onze studenten. Dit betekent dat de Faculteitsraad representatief, transparant en communicatief moet zijn naar zijn studenten. Letteren Vooruit wil vechten voor de meningen en ideeën van elke student in de Faculteit. We willen daarom ook de communicatie tussen de studenten en de Faculteit verbeteren. Dit kunnen we doen door de afstand tussen bestuursleden van verenigingen, leraren en studenten de verkleinen. Lees verder in ons verkiezingsprogramma →

Letteren Vooruit staat voor een representatieve, communicatieve en transparante Faculteitsraad naar de studenten toe.

Stem Letteren Vooruit!

Stem op de grootste en meest progressieve partij van Letteren.